Tamang pakikitungo sa di kakilala o tinatawag na Stranger

Matandang kasabihan ang “Huwag kang makikipag-usap sa di kakilala”. Tama Naman kung iisipin pero di sa lahat ng pagkakataon ay dapat sundin. Halimbawa, naliligaw ka sa isang lugar anong gagawin mo? di ba magtatanong ka sa di mo kakilala na taga roon dahil sila ang mas nakakaalam ng lugar.

Leave a Reply

Secured By miniOrange